ŽĎAS, a.s.

ŽĎAS,a.s.

Dodávka spalinového výměníku pro energetiku.

Instalace spalinového výměníku o maximálním výkonu do 4 MW, který je provozovaný dle výrobního procesu na 2 - 3 MW. Tento projekt je popsán podrobněji ve článku, který zveřejnila společnost ŽĎAS. Níže je jeho znění:

 

Nový výměník spalin

 

 

            Provozování ekonomicky významných a rozsáhlých výrobních celků se stává stále více finančně náročnější. Důvodem jsou stoupající ceny vstupních energií nezbytných pro chod celé společnosti, proto je potřeba konání úsporných opatření stále více aktuální. Při posouzení těchto jistých faktů se naše společnost rozhodla nezahálet a využít potenciál odpadního tepla, které ve velkém množství odchází. Kovárenský průmysl vyprodukuje ohromné  množství tohoto odpadního tepla a využití tohoto média bylo hlavním důvodem realizace spalinového výměníku. V investičním plánu pro r. 20l3 byla proto PVF schválena položka „Spalinový výměník a zdroj páry pro VD/VOD“, jejíž první část byla uvedena do provozu v závěru loňského roku na provoze Metalurgie.

            Příprava na realizaci započala však podstatně dříve, když specialisté z provozu Energetika museli vypracovat velice složité zadání pro potenciálního dodavatele. Celkem bylo osloveno 6 firem, na základě následného interního jednání byli pozváni k závěrečnému výběrovému řízení zástupci 4 firem. Výběrové řízení nebylo jednoduché, neboť výše i charakter investice nedovolila podcenění tohoto výběru. Vítězem výběrového řízení a finálním dodavatelem se nakonec stala firma VENTOS Rumburk. Návrh řešení, které firma předložila, vytvořil předpoklady pro úspěšnou realizaci a zajištění námi požadovaných výstupů.

            Vlastní realizace probíhala především v průběhu druhého pololetí loňského roku. Byl zrealizován horkovodní výměník na centrálním spalinovodu těsně před zaústěním do stávajícího šedesátimetrového komína. Ve výměníku se převážná část tepla ze spalin předá studené vodě ze zpětné horkovodní větve a tato ohřátá voda se vrací zpět do horkovodního systému teplárny. Délka potrubí mezi kovárnou a teplárnou je cca 200 m.

 

Základní technické údaje k výměníku:

            Projektovaný výkon výměníku je 2,125 MW při vstupní teplotě spalin 200°C a množství cca 60.000 m3/hod. Tepelná část je zhotovena z bimetalických žebrovicových trubek.  Provoz je automatický s občasnou obsluhou. Teplota spalin do výměníku je závislá na počtu provozovaných pecí a pohybuje se v rozmezí pro ekonomický provoz 100 – 270 °C. Výstupní teplota spalin vracených zpět do komína je nastavitelná a v současné době má hodnotu 70°C. Teplota vody do výměníku je 50 – 60 °C, výstupní nastavitelná teplota má hodnotu 80 - 90°C. Pro dosažení stabilní hodnoty podtlaku v centrálním spalinovodu, což byla jedna z hlavních podmínek provozu kovárny z hlediska bezpečné a řádné funkce plynových pecí, je instalován za výměníkem odtahový ventilátor s frekvenčně řízenými otáčkami. Současně s výměníkem byl postaven nový spalinovod.K uzavření spalin do komína slouží ploché šoupátko s automatickým pohonem. Toto šoupátko je při provozu výměníku vždy zavřeno. Otevřeno je pouze při odstavení výměníku z jakéhokoliv důvodu (porucha, plánovaná odstávka apod.)

 

Závěr:

            I přes krátkou dobu provozu výměníku jsou zkušenosti pozitivní. Bylo dosaženo garantovaných výkonů v různých režimech ohřevu vody a teploty spalin za výměníkem. Je nutno zdůraznit maximální využití zbytkovéhotepla spalin a neutrální vliv na provoz plynových pecí. Za současného provozu kovárny je reálný předpoklad, že výroba na spalinovém výměníku pokryje letní spotřebu systému zásobování teplem pro firmu i město Žďár nad Sázavou. Zařízení pracuje bez emisí a nahrazuje výrobu na uhelném kotli, čímž dojde k ušetření cca 4 tis. tun uhlí ročně.

 

 

 ŽĎAS, a. s.     Energetika, Investice

 21.2. 2014                 

výměník 1
výměník 2Pohled na napojení výměníku zpět do spalinové cesty

Zaujala Vás naše reference? Neváhejte nás kontaktovat. I pro Vás můžeme připravit řešení, které Vám uspoří značné finanční prostředky.

Položky označené * jsou povinné.

2012 - 2022 © Ventos Energy Solutions, a.s., Tovární 205, 408 01, Rumburk, +420 412 354 613, info@ventos.cz
Ventos Energy Solutions, a.s. je součástí české strojírenské skupiny SkyLimit Industry
Webové stránky vytvořilo eStudio   |   Profi webdesign & SEO