Spalinové výměníky

Jedním z hlavních produktů společnosti VENTOS je zvýšení přenosu tepla na teplosměnných plochách spalinových výměníků, pomocí námi navržené technologie tepelných registrů. Díky ní umíme spalinové výměníky navrhnout tak, aby dosahovaly minimálních tlakových ztrát ve spalinové cestě (již od 5 Pa). To nám umožňuje využívat odpadní teplo i u zdrojů s nízkým přebytkem tlaku, na které dříve nebylo možné technologii využívající odpadní teplo instalovat.

Na výrobu této technologie používáme ušlechtilé materiály, které odolávají vysokým teplotám, splňují přísné potravinářské normy a jsou vhodné do vnitřního i venkovního prostoru. Dle požadavku zákazníka dodáme i s řadou příslušenství.

Základní rozdělení spalinových výměníků VENTOS

  • Dle teploty spalin (vzduchu): U vysoko potenciálního tepla rozdělujeme spalinové výměníky na 2 základní skupiny podle teploty spalin do 350°C a nad 350°C (hranice teplot spalin je max. 650°C, v případě vyšší teploty spalin řešíme situaci přisáváním studeného vzduchu a ochlazení spalin na námi povolenou hodnotu).
  • Dle teploty vody (vstupního média): Většinou využíváme citelné teplo ve spalinách jako zdroj energie pro ohřívané médium (standardní spalinový výměník), u kterého vstupní teplota vody do spalinového výměníku neklesne pod hranici kondenzace (hranice kondenzace je ve většině případů pod  53°C na straně vody, u teploty spalin nad 100°C). Pokud je teplota vody vstupující do spalinového výměníku např. 10 – 45°C doporučujeme instalaci Kondenzačního spalinového výměníku, který využívá nejen citelné teplo, ale i latentní  teplo (skryté, kondenzační) díky kterému v kondenzačním provozu dosahuje spalinový výměník více jak dvojnásobek výkonu než u standardního typu pro citelné teplo.

Pozn.: U některých zdrojů doporučujeme osadit primárně standardní výměník využívající citelné teplo a kondenzační výměník jako sekundární, který předehřeje nejstudenější vodu (např. z řádu, či po chemické úpravě). Tento systém maximálně využije odpadní energii.

  • Dle bezpečnostních prvků (standardní typ): Každý zdroj má několik možností využití tepla. Největší úspory dosáhneme, když teplo využíváme přímo pro daný zdroj např. možnost předehřevu napájecí vody nebo vratné vody (zpátečky) ze systému, kterou zdroj stále ohřívá na nastavenou teplotu. V tomto případě je spalinový výměník v provozu pouze když běží technologie a je zaručen stálý průtok vody přes spalinový výměník. V těchto případech není potřeba žádné speciální bezpečnostní prvky instalovat.
  • Dle znečištění spalin (nové typy žárotrubných výměníků): U zdrojů které mají palivo zemní plyn, nedochází k žádnému zněčištění teplosměnných ploch výměníku a zde se dají použít standardní trubkové výměníky viz. předchozí typy. U zdrojů které pro spalování používají například tuhá paliva, biomasu, bioplyny a jiné tuhé paliva dochází k uvolňování tuhých látek a jiných znečišťujících elementů do spalinových cest. To má za následek zanášení výměníků. Pro tyto aplikace jsme vyvinuli nový typ žárotrubných výměníků, které jsou snadno čistitelné a díky jejich konstrukci nedochází k usazování nečistot na teplosměnných plochách. Tyto výměníky jsou vhodné pro použití na kogenerační jednotky, kotle na biomasu a jiné tuhé paliva, olejové kotle a zdroje které spalují biopaliva.

Pokud osadíme spalinový výměník například na pekařskou pec, která produkuje teplo 16 hodin denně a teplá voda se využívá pro přípravu produktu, může se stát, že systém je dostatečně naakumulovaný a odpadní teplo není potřeba již dál využívat. Abychom nepřehřáli systém je možné spalinový výměník vybavit integrovaným nebo externím obchvatem spalin (by-pass systém), který je řízený výstupní teplotou vody, nebo centrálním řídícím systémem tak, aby nedošlo k přetopení systému.

Příklad využití ZZT na pekařském provozu

Pece 1 x 81 m2, 1 x 50 m2, 1 x 25 m2
Provozní hodiny cca 15 hodin/den 350 dní/rok
Na výměnících VENTOS se vyrobí 2 000 kW/den
Potřeba pekárny na ohřev napájecí vody                880 kW/den
Potřeba pekárny na ohřev TUV cca 15 m3 1 130 kW/den
V případě menší potřeby TUV možnost využít k vytápění a to po dobu 8 měsíců/rok.
Množství uspořeného zemního plynu za rok:...2 000 kW/den x 350 x 0,106 = 74 200 m3ZP   

 

Pro menší pekárny přicházíme s novinkou v podobě VENTOS paketů na zpětné získávání tepla, dále jen (ZZT), kde i při malovýrobě pekárenských výrobků dosáhneme velké úspory a brzké návratnosti investic do tohoto zařízení. Díky tomuto řešení lze zamezit růstu nákladů i v případě zvyšování cen vstupních energií.

Na základě konzultace Vám rádi navrhneme optimální řešení včetně kalkulace či odpovíme na Vaše dotazy.

Položky označené * jsou povinné.

2012 - 2024 © Ventos Energy Solutions, a.s., Tovární 205, 408 01, Rumburk, +420 412 354 613, info@ventos.cz
Ventos Energy Solutions, a.s. je součástí české strojírenské skupiny SkyLimit Industry
Webové stránky vytvořilo eStudio   |   Profi webdesign & SEO