Historie společnosti

Budova společnosti

Firma VENTOS  Ing. Petr Hanek vznikla v roce 1993, jako sdružení fyzických osob manželů Hankových. Původně se firma zabývala projekční a inženýrskou činností. Po roce následovala i samotná realizace navrhovaných projektů v oblasti vzduchotechniky a klimatizace s cílem ověřit si, zda vize na „papíře“ obstojí i při samotné realizaci.

K úspěšně realizovaným projektům postupně přibývaly i projekty z oboru vytápění a zpětného získávání tepla.

V současné době společnost disponuje více než 150 zaměstnanci a nabízí komplexní služby v oboru vytápění, zpětného využívání tepla, vzduchotechniky a klimatizace a to tak zvaně na klič, od projektu až po realizaci. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis na špičkové technické úrovni a to vše v odpovídající kvalitě a ceně.

V roce 1997 manželé Hankovi vyhráli výběrové řízení, jako hlavní dodavatel pro společnost TOS Varnsdorf. Rozšířili tak své působení o oblast strojní divize pod hlavičkou společnosti Ventos s.r.o.

Firma se v počátcích orientovala na tváření výrobků z plechu do síly 6 mm a dodávky svařenců do síly 10 mm.

Po ověření kvality a pružnosti dodávek začaly do společnosti Ventos s.r.o. směřovat nové požadavky zákazníků na zajištění svařenců s následným strojním obráběním. Jako reakce na rostoucí poptávku v této oblasti byla firma dovybavena řadou moderních obráběcích strojů.

Další požadavky zákazníků na zakázkovou strojní výrobu vedly vedeni společnosti ke zřízení vývojového oddělení a na to navazující prototypové a montážní dílny.

Vznikem těchto nových oddělení se firma zařadila mezi výrobní a dodavatelské firmy, které jsou schopny nabídnout komplexní služby pro řešení požadavků zákazníka v oblasti strojní výroby.

Společnost VENTOS se stala součástí společnosti SkyLimit Industry Group (www.skylimit.cz) v roce 2018.

Dne 31.12.2018 došlo ke změně právní formy a obchodního jména naší společnosti na Ventos Energy Solutions, a.s.

ventos-hlavni-budova
ventos-dilna
ventos-pohled-dvur
2012 © Ventos
Webdesign & SEO eStudio